ZÁSILKA Z KNIHOZEMĚ SOUTĚŽ  -  PRAVIDLA

Pořadatel a organizátor soutěže:

Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.

Název soutěže:

Zásilka dětských knih z Knihozemě

Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.knihozem.cz.

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 24.05.2018 do 30.06.2018.

Pro koho je soutěž určena
Soutěž je určená pro fyzické osoby starší než 13 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Zadání soutěže

K nákupu kterékoli z 12 knih ze Zásilky z Knihozemě obdržíte v knihkupectví dvě pohlednice. Přehled všech 12 knih najdete na našem webu. Každá pohlednice obsahuje kód, kterým můžete sebe nebo rovnou vaše dítě zaregistrovat do naší soutěže. Každý den vyhrává stý zaregistrovaný kód. V případě, že se nesejde 100 zaregistrovaných kódů, vyhrává poslední registrovaný.

Do soutěže se můžete registrovat opakovaně každý den znovu a zvýšit tak své šance na výhru. Platí však pravidlo, že v jeden den je možná registrace z jedné emailové adresy pouze 1x.

Výhra

Každý rok, po dobu pěti let, doručíme všem 38 výhercům vždy poslední týden v listopadu zásilku 5 dětských knih, které sami pečlivě vybereme s ohledem na jejich kvalitu a zejména s ohledem na věk a zájmy výherce. Z Knihozemě tak doputuje každému dítěti během 5 let celkem 25 knih. První zásilka knih bude vašemu dítěti doručena z Knihozemě již tento rok, poslední v roce 2022.

Vítězové

Vítězové budou o své výhře informováni do 3 dnů e-mailem z adresy knihozem@albatrosmedia.cz. Společně vyladíme vaše preference, jaké typy knih vám z Knihozemě pošleme. Pokud jste rodič, máte více dětí a stanete se výhercem této soutěže, je možné výherní zásilku nadefinovat pro více než jedno dítě. Platí, že jedna zásilka obsahuje vždy pět knih.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě zapojení se na webových stránkách: e-mailové adresy.

2. Účastí v soutěži nám udělujete souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.

Když v naši soutěži vyhrajete, udělujete nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom:

 • zpracovávali vedle Vašich osobních údajů také adresu, telefonické spojení, věk a zájmy adresáta výhry, a to vše za účelem zasílání výher,
 • zveřejnili jméno, příjmení a město původu výherce v seznamu výherců soutěže na webové stránce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem soutěže. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., Na Pankráci 30,140 00 Praha;

5. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání soutěže a následně do 3 roky od jejího skončení.

6. Účastí v soutěži potvrzujete, že:

 • berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • právo namítat,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostatní podmínky soutěže:

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn v soutěžním postu.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
 3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného v bode 7 tohoto odstavce nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
 7. Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: knihozem@albatrosmedia.cz

 

V Praze dne 16. 05. 2018

Pošta z knihozemě Newsletter

Zdá se vám obtížné zorientovat se v široké nabídce dětských knih? Chcete svým dětem vybrat vždy kvalitní knihu, která je zaručeně potěší? Odebírejte Poštu z Knihozemě! Čeká vás pravidelná dávka těch nejzajímavějších tipů z knižních novinek pro děti a mládež, informace o akcích i aktuální zprávy z Knihozemě.

Chcete dostávat informace o novinkách, soutěžích a o tom, co se děje v Knihozemi?

Přihlaste se k odběru, ať vám nic neuteče.